Archathon Archathon Archathon

İstanbul Arel Üniversitesi
Mimari Tasarım Maratonu

03 - 04 Mayıs 2019

28
Gün
17
Saat
43
Dakika
4
Saniye

YARIŞMA HAKKINDA


YARIŞMANIN AMACI

Arel Üniversitesi öğretim elemanlarının çalışma alanlarının bulunduğu mekânın yeni teknolojiler ve pratik mekân çözümleriyle geliştirilebilmesi hedefiyle; öğrencilerin mevcut sorunlara çözüm ararken “hızlı kararlar” alabilmesi, tasarımcı düşünme pratiğini uygulayarak farklı ortamlarda sunabilme yetisini ve disiplinler arası çalışma kültürünü geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma kapsamında çalışma alanının 30 saatlik süre içinde yenilikçi fikirler ve özgün tasarım yaklaşımlarıyla düzenlenmesi beklenmektedir. Bu bağlamda katılımcılara, yarışma günü içerisinde, tasarlanacak mekânın ölçekli plan ve kesitleri ile birlikte kullanıcı senaryosu verilecektir.

Senaryodan yola çıkarak geliştirilecek önerilerin güçlü bir grafik anlatım, teknik ve ifadede olması projeden beklenen çıktılardır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

İstanbul Arel Üniversitesi tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma konusuna erişim, teslimi, sonuçların ilanı internet üzerinden yönetilecek ve ödüle layık görülen projeler okulun web sayfasında yayınlanacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 • Yarışma, Yükseköğretim Kuruluna bağlı üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine açıktır. Yarışmaya başvuru bireysel olacaktır. Yarışma günü tanışma sürecinden sonra en az üç, en fazla dört kişiyle sınırlı çalışma grupları oluşturulacaktır.
 • Yarışmada yer alacak adayların lisans veya lisansüstü öğrencisi olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmanın jüri üyelerinin ve yarışmayı açan kurum yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Kazanan projenin uygulanması amaçlanmakta olup, uygulanma şartı yoktur. Yarışma kurulu tüm projelerin haklarını saklı tutar, üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Katılım 80 kişi ile sınırlıdır. Yarışmaya katılacak öğrenciler başvuru sırasına göre raportörler tarafından belirlenecektir.
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

a. Katılımcıların Çalışma Sürecinde İhtiyaç Duyacakları Ekipmanlar

 • Katılımcıların yarışma günü kişisel dizüstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • Tasarım sürecinde ihtiyaç duyulan çizim gereçleri katılımcılar tarafından sağlanacaktır.

b. Teslimde İstenenler

 • 250 kelimelik açıklama yazısı.
 • Verilen altlığın kullanıldığı A1 formatında paftalar.


  Paftaların İçeriği

  • Proje yaklaşım ilkelerini ve konuya ilişkin senaryoyu, ana fikir ve geliştirilen kavramları açıklayan grafik anlatımlar, diyagramlar, kolaj, fotomontaj vb.
  • 1/100 kat planı ve gerekli yerlerden kesitler.
  • Tasarım ile ilgili önemli kararları ve alana özgü çözümleri açıklayan 1/20 detaylar.
  • Mekanın üç boyutlu görselleri. (Eskiz veya bilgisayar ortamında olabilir.)

  Not
  Teslim için sunum tekniği serbest bırakılmıştır. Hazırlanan paftaların A1 boyutlu ve 200dpi çözünürlüklü olması gerekmektedir. A1 formatında dijital pafta altlığı ve proje alanının 1/100 plan ve kesitleri katılımcılarla yarışma günü paylaşılacaktır.

c. Değerlendirme Kriterleri

 • Tasarımın netliği,
 • Anlaşılabilirliği ve kavramsal yaklaşımı,
 • Probleme getirilen çözümdeki yenilikçi tutum,
 • Projenin kavramsal ve görsel çekiciliği,
 • Önerilecek programın doğru yorumlanması ve uygulanması
 • Yapıma uygunluk
 • Yapım sürati ve pratikliği
 • Yapım ekonomisi
YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR
 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu'na bağlı (TC ve KKTC'de yer alan) üniversitelerin tüm Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışma sırasında ekipler oluşturulacaktır. Ekip içinde yer alacak yarışmacıların lisans veya lisansüstü öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur.
 • Yarışma Jürisi asli, yedek ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma günü teslimler öğrencilere dijital olarak verilecek olan A1 pafta formatında gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmacıların süreç boyunca dışarı kurum ve kişilerden yardım aldığı tespit edilir ise, yarışmacı diskalifiye edilecek ve üniversitemizin düzenleyeceği diğer yarışmalara bir sene boyunca katılamayacaktır.
SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar, 04 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara Yerleşkesinde katılan yarışmacılara ödül töreniyle aktarılacak ve https://archathon.arel.edu.tr adresinde duyurular başlığında yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılan tüm projeler, daha sonra duyurulacak bir tarihte İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde sergilenecektir.

ÖDÜLLER

1. Ödülü
Her grup üyesine 2.000 TL

2. Ödül
Her grup üyesine 1.500 TL

3. Ödül
Her grup üyesine 1.000 TL

Ayrıca, tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Tarih Açıklama
17 Nisan 2019

Yarışmanın İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi web sayfasında ve çeşitli mimarlık sitelerinde duyurulacak.

22 Nisan 2019
02 Mayıs 2019

Online Kayıt

https://archathon.arel.edu.tr

03 Mayıs 2019, 09:30
04 Mayıs 2019, 16:00

Yarışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi

04 Mayıs 2019
16:00 - 18:00

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih

Yarışmacılardan istenen dokümanlar mimarlik@arel.edu.tr adresine ulaştırılmalıdır.

04 Mayıs 2019
16:00 - 18:00

Jüri Değerlendirmesi

04 Mayıs 2019
18:00 - 20:00

Sonuçların Açıklanması, Ödül Töreni ve Kokteyl

İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi

YARIŞMA DOSYALARI


YARIŞMA PROGRAMI


Saat Konu
09.30 - 11.00 Kayıt, data paylaşımı ve oryantasyon, grupların oluşturulması
11.00 - 11.30 Mekanın tanıtımı
11.30 - 12.30 Çalışma süreci
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 15.30 Çalışma süreci
15.30- 16.00 Çay - kahve molası
18.00- 19.00 Akşam yemeği
19.00 - Çalışma süreci
Saat Konu
08.30 - 09.00 Kahvaltı
09.00 - 12.30 Çalışma Süreci
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 16.00 Çalışma Süreci ve Teslim*
16.00- 18.00 Jüri Değerlendirmesi
18.00- 20.00 Ödül töreni, kapanış konuşması ve kokteyl

Archaton sürecinde öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara yerleşkesindeki stüdyomuzda çalışmalarını 30 saat boyunca sürdürebilirler. Çalıştay süresi boyunca konu ile ilgili rapotörler çalışma alanında bulunacak,karşılaşılan çeşitli sorunlarda yardımcı olacaklardır. Çalışmanın sürdürüleceği stüdyoda yiyecek içecek standı ve dinlenme alanı olacaktır.

Not
Yarışmacılardan istenen dokümanlar mimarlik@arel.edu.tr adresine 04 Mayıs 2019 tarihinde saat 16.00'a kadar, ulaşacak şekilde wetransfer aracılığıyla ulaştırılmalıdır. Belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen ve ulaştırılan dokümanlar değerlendirilmeyecektir.

KAYIT OL


Başvuru Süresi bitmiştir.
İlginiz için teşekkür ederiz.

DÜZENLEME KURULU ve JÜRİ ÜYELERİ


Düzenleme Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Gülferah ÇORAPÇIOĞLU

Raportör

Öğr. Gör. Nazmiye NURDOĞAN RASİMOĞLU

Raportör

Arş. Gör. Seda DÖNER MERAL

Raportör

Arş. Gör. Melda ÖZDEMİR

Raportör

Arş. Gör. Defne Gül KAYAOĞLU

Raportör

Arş. Gör. Elif GÜRÇINAR

Raportör

Evren DEĞERLİER

ARELTTO Müdür Vekili

Mehtap YALÇIN TAHİROĞULLARI

ARELTTO Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU

Mimar - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Gülay USTA

İç Mimar - İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Didem BAŞ

Mimar - İstanbul Arel Üniversitesi

Serap BİLGEN

Mimar

Dr. Öğr. Üyesi Ülger BULUT KARACA

Mimar - İstanbul Arel Üniversitesi

Barış YEGENA

Mimar - YEGENA Mimarlık

Sena ÖZEREN KURUL

Mimar - SOA Mimarlık

Özge ÖZKUL

Mimar - YEGENA Mimarlık

Zuhal ÇOKŞENİM

İç Mimar - ZT Mimarlık

İLETİŞİM


İstanbul Arel Üniversitesi

Adres
Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:26 / K 34537
Tepekent - Büyükçekmece - İstanbul

Telefon
0850 850 27 35

Dahili
0000

Fax
0212 860 04 81

E-Mail
mimarlik@arel.edu.tr

ULAŞIM


Archaton İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Yerleşkeye Geliş:
03 Mayıs Cuma günü Beylikdüzü Tüyap Metrobüs Durağından kalkan Arel Üniversitesi öğrenci servisleri ile karşılanacaktır.

Yerleşkeden Dönüş:
04 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’da Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesinden kalkacak servisler ile sağlanacaktır.